Home > De Boeken > Het Kleine Huis aan het Zilvermeer

 
 
 
 
 
 
 

Het Kleine Huis aan het Zilvermeer

Mary heeft roodvonk gehad en is daardoor blind geworden, dus voortaan kijkt Laura 'hardop' voor twee. Er is wel heel veel te zien, want het gezin trekt wr verder naar het westen. Laura maakt wilde ponyritten over de prairie en ze mag met pa mee naar de mannen die de spoorbaan aanleggen in het nog woeste gebied. Op een dag komt ze oog in oog te staan met een reusachtige wolf. Hij brengt geluk, want als pa hem achterna jaagt, ontdekt hij toevallig een prachtig stuk nieuw land! Als hij het laat inschrijven op zijn naam, zullen de jaren van zwerven voorgoed voorbij zijn...

ISBN 90 216 1996 2

Submenu

 

 
 
Het Kleine Huis op de Prairie