Home > Historie > Laura's Leven > 1900 - 1910

 
 
 
 
 
 
 

1900 - 1910

Oude en Nieuwe Banden

Voordat Laura De Smet verliet om in Mansfield te gaan wonen, gingen Charles, Caroline en haar zussen voorgoed in de stad wonen. De boerderij werd verkocht en Charles bouwde het laatste huis voor de familie aan Third Street. Het was een knus houten huis, welke Charles voor het eerst opbouwde in 1887 en in de jaren er na verbeterde en uitbreidde. Nadat Mary slaagde voor het Iowa State College for the Blind in 1889 keerde ze terug naar De Smet om bij haar ouders te gaan wonen. Carrie en Grace waren klaar met school en hielpen hun familie door een inkomen te verdienen. Grace gaf les en Carrie leerde het drukkersvak bij De De Smet New and Leader¯.

In 1901 trouwde Grace met Nate Dow, een boer uit een stad vlakbij Manchester. Na hun huwelijk in het huis van de familie Ingalls ging de familie Dow op hun boerderij wonen, deze lag elf kilometer van De Smet vandaan.

Charles werd erg ziek in 1902 en vanuit het verre Missouri reisde Laura met de trein om hem nog een laatste keer te zien. Voordat hij overleed, vertelde Charles aan Laura dat zij zijn viool mocht hebben. Ze had altijd, meer dan de anderen, van zijn muziek en liedjes gehouden.  Een nalatenschap van een pioniersvader. Ze was bij haar vader toen hij stierf en ze bleef voor zijn begrafenis en een bezoek aan haar moeder en zussen.
Na het overlijden van Charles bleven Caroline, Mary en Carrie in het huis aan Third Street wonen. Carrie bleef werken als drukker en nieuwsvrouw, ook vroeg ze een stuk land aan vlakbij Philip in het westen van South Dakota. Tussen 1905 en 1908 woonde Carrie zes maanden lang bij haar moeder, de andere zes maanden verbleef ze op haar grond. Terwijl ze werkte bij de Keystone Recorder¯ en de Hill City Star¯ in de Black Hills werd ze het hof gemaakt door een mijneigenaar en mijnbouwkundig onderzoeker, genaamd David Swanzey. Hij en Carrie trouwden in Rapid City in 1912. Ze gingen in Keystone wonen, Carrie werd daar een tweede moeder voor Mr. Swanzey's  twee jonge kinderen, Mary en Harold.

De families Ingalls en Wilder hoorden van Laura en Almanzo hoe goed Rose het op school deed. Rose had behoefte aan grotere uitdagingen op school en de lokale school kon haar dit niet bieden. Van 1903 tot 1904 woonde Rose bij Almanzo's  zus Eliza Jane Thayer in Crowley, Louisiana en ging naar de middelbare school daar. Tijdens het afstuderen droeg Rose een in het Latijn geschreven gedicht voor aan haar groep.
Rose keerde terug naar Mansfield en leerde telegraferen in het kleine spoorwegstation. Op zeventien- jarige leeftijd verhuisde ze naar Kansas City en werd een vrijgezelle-dame¯, terwijl ze werkte als een telegraafbediende. Haar vaardigheden gaven haar de mogelijkheid om te reizen en ze werkte door het hele land tot ze in 1908 in San Francisco ging wonen. Een jaar later trouwde ze met Gillette Lane in dezelfde stad.

 

 
 
Het Kleine Huis op de Prairie