Over de boeken

Het is allemaal begonnen met de boeken die Laura heeft geschreven, maar naast Laura heeft ook Rose natuurlijk wat geschreven.

De soort van geadopteerde zoon van Rose, Roger Lea MacBride, heeft ook vele boeken, ook samen met Rose geschreven.

En we mogen de tekenaars van de boeken natuurlijk niet vergeten.