De familie Quiner

De familie Quiner is minder bekend dan de andere familie. Toch is deze familie belangrijk aangezien Caroline Ingalls van oorsprong Quiner heette.